Published News

Nữ sinh Việt Nam đã trúng tuyển trường cũ của tổng thống Mỹ Donal Trump

http://travislfne102.angelfire.com/index.blog/1649103/c195180-g195161i-du-h225187141c-sinh-vi225187135t-nam-tr195186ng-tuy225187131n-tr198176225187157ng-c197169-c225187167a-t225187149ng-th225187145ng-m225187185-donal-trump/

Để hiện thực ước mơ đi du học, Hoàng Anh đã bắt đầu chuẩn bị từ đầu lớp 11. Với em, giai đoạn khó nhất chắc là thi các điểm chuẩn kiến thức hóa SAT, SAT 2. Hoàng Anh học trường quốc tế từ nhỏ nên mọi người cứ nghĩ