Published News

Bộ tời giàn phơi thông minh KS950

https://coub.com/ascull0c1h

Bộ tời giàn phơi thông minh KS950 Tuy nhiên về sự tinh tế trong thiết kế thì giàn phơi ks990 vẫn kém hơn 1 bậc so với giàn phơi 701. Tay quay tời bị gãy thì thay củ quay mới giàn phơi, lựa chọn bộ tay quay chất