Published News

Lý do cho Độ Ta Không Độ Nàng đạt top thường được đề xuất nói chung bị cấm

https://www.evernote.com/shard/s665/sh/902e9586-2f9e-4a84-99e5-e1ae5ae3f913/06da32ea24af2593aecbaa082cfeccd2

Tiếng Trung giai điệu bài hát được dịch sang tiếng Việt và có nhiều bao gồm phiên bản, bắt đầu phát triển trong Tiếng Việt trực tuyến cộng đồng. Mặt khác, Có tồn tại một ý kiến ​​ rằng "điều này giai điệu phải