Published News

Chờ đợi vững vốn từ rồi mới chịu giao tiếp là sai lầm trong luyện tiếng Anh

https://milogiang937.skyrock.com/3324023456-Chi-m-l-y-h-c-b-ng-toan-ph-n-v-i-6-tuy-t-k-h-c-Anh-ng-ung-cach.html

Nhiều bạn cảm thấy phải chăm chỉ học tiếng Anh cho đến khi mình biết tất cả các từ mới, học tất cả các ngữ pháp thì đến khi đó mình sẽ giao tiếp và sử dụng tiếng Anh hoàn hảo. Nhưng đây không phải là cách hay,