Published News

chim giả: 11 Thing You're Forgetting to Do

https://docdro.id/O0hWPdf

- Trong công đoạn dùng, bạn bấm giữ nút ON/OFF trong vòng 3 giây đèn LED khởi đầu sáng chính thức phiên làm cho việc. Bấm chọn chế độ rung cuộn để khởi đầu tiến hành mát xa khu vực âm vật và âm đạo. Bấm tiếp để