20 Questions You Should Always Ask About ข่าวด่วนวันนี้ Before Buying It

https://fernandoejfu568.edublogs.org/2020/03/18/the-most-pervasive-problems-in-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/

ในขณะที่ในช่วงเวลาเย็น นายเริ่ม 75 ปี ประชาชนภูดงไผ่ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอหน้าผาขาว จังหวัดเลย พร้อมเครือญาติได้เหมารถยนต์จากอำเภอผาขาวเพื่อมาขอดูศพพระที่มรณภาพ ภายหลังที่ดูได้รับรองว่าพระรูปดังที่กล่าวมาข้างต้นคือพระแหล่