Huyền thoại MMA phương Đông Folayang và những cơ hội đạt vinh quang đãng cuối cùng

https://tysonswbv902.tumblr.com/post/616465879493984256/youtuber-v%E1%BB%81-mma-s%E1%BB%91-1-ch%C3%A2u-%C3%A1-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-k%C3%AD-h%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng

Thượng đài tại ONE Dawn Of Heroes, huyền thoại MMA Phillipines Eduard Folayang sẽ đối mặt mang thử thách khó khăn hàng đầu sự nghiệp – nhà cựu quán quân thế giới Eddie Alvarez.