0
iya, mbak endang, tadinya gua juga tidak mau. film animasi lazim tetapi saya senang film animasi yang belum sudah kutonton. gadis sirat asih ataupun lumrah diapnggil dengan nama asli tian ialah bintang akting pendatang

Comments