0
گردشگری مفید

برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت برنامه های گوناگونی وجود دارد. درخواست کننده باید حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد. شروط اضافی: در این قسمت میتوان شروط اضافی را گنجاند مانند انجام برخی اصلاحات لازم

Comments